+ « بر باد رفته » نامه
مینویسم تا فراموش نکنم : Your application reconsideration has been rejected by Stefan Gavare اینم جواب اخرش ! من هیچ وقت عقده ای نبودم ولی مطمئنم این اسم را هیچگاه فراموش نخواهم کرد ! پ.ن: اینم یکی دیگه از آرزو هام بود که با خود بردیش ! سئوال مهم از خودم : یکم فکر کن ! تا حالا کاری انجام دادی که طرف مقابل جوابش مثبت باشه !؟!


یکشنبه 13 تیر 1389

عنوان آخرین یادداشتها