چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

شنبه 19 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 04:52 ب.ظ

« تو » نامه

میخوابم تو
میبینم تو
مینوسیم تو
میخوانم تو
صدا میزنم تو
میروم تو
فکرم تو
ذهنم تو
امیدم تو
نگاهم تو
زندگی ام تو
فریاد میزنم تو

پ.ن : تو ... 


پس نوشت : هرچی مینویسم ٬ هرچی میگم ٬ در مورد « تو » است ... پس بگذار حرفم را فقط به « تو » بگویم ...