چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

چهارشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1386 ساعت 01:55 ب.ظ

« انتظار » نامه

با امید خطهایم را خواهم شمرد
خطهایی که بر قلبم کشیده ام
« انتظار » ش زیباست
« انتظار » آزادی دل
از حصار بدبینی و کین

درست میگی ... من عادت کردم همیشه منتظر باشم ... انتظار کشیدن برای اتفاقاتی که حتی درصد رخدادنش ممکنه صفر باشه ... شاید یه جورایی حماقت باشه ... نمیدونم این همه امید الکی چه فایده ای داره  ... ولی این انتظار فرق داره چون اجازه اش را گرفتم !!!!! 

پ.ن بی پ.ن اصل مطلب همینه !