چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 11:54 ب.ظ

« بدون شرح » نامه۲

Don't
walk in front of me,
I may not follow.
Don't walk behind me,
I may not lead.
Walk beside me and
be my friend. 
Albert Camus