چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

جمعه 22 مهر‌ماه سال 1384 ساعت 01:44 ق.ظ

« نکته! » نامه

سه نکته مهم :
نکته ۱ : اگر اولش به فکر اخرش نباشی ٬ اخرش به فکر اولشی !!!!!
نکته ۲ : لذتی که در فراق است در وصل نیست ! چون در فراق شوق وصل است و در وصل بیم فراق !!!!!
نکته ۳ : اغاز کسی باشیم که پایانمان باشد !!!!!

صحنه خارجی - شب جمعه - یکی از خیابونهای یکطرفه این شهر بزرگ !
[ دوربین از پشت شیشه جلو ماشین راه بندان را نشان میدهد ٬ دوربین عقب میرود دو سرنشین ماشین از دو طرف کادر وارد شده و دوربین از شیشه عقب بیرون رفته و از بالا ترافیک را نشان میدهد ٬ دوربین در نمای خارجی همراه ماشین حرکت میکند .
[ فرد بی سیم بدست و با فریادی ناگهانی ٬ موسیقی تند ] - پراید سمت چپ بایست !!!
[ پراید اشتباها در سمت راست می ایستد ٬ به ارامی راه گرفته و بسمت چپ خیابان میرود !‌]
[دوربین به ارامی حرکت کرده و با چرخشی در دور ماشین انرا از نمای روبرو نمایش میدهد ]
[ پسری حدود ۱۵ ساله به طرف ماشین می اید ] : مدارک ماشین !
[ راننده در داشبورد را باز کرده و بدنبال کارت میگردد ٬ پیدا نمیکند . کلاسورش را بصورتی نمادی جستجو میکند ] : همراهم نیست !
[ پسر نوجوان ] : گواهینامه ؟
[ راننده ] : انهم همراهم نیست !!! برو به حاجیتون بگو بیاد !!!!!!!!
[ پسرک به طرف جوانی ۲۵ ساله میدود ٬‌چیزی در گوشش گفته و جوان بطرف پراید حرکت میکند ]
[ جوان با لبخند و بسیار محترمانه ] : سلام برادر ! مدارک ماشین را همراه ندارین ؟
[ راننده ] : سلام عزیز (!!!!!!!!)‌ ! مدارک پیش پدرم هست ! من و دوستم هیات بودیم گفتم این دوستم را هم برسونم !!
[ جوان ] : اگر از پدرتون بپرسم تایید میکند ؟؟
[ راننده ] : بله ! مشکلی نیست !‌این موبایل میتونین بپرسین ! منم فقط شناسنامه ام همراهمه !!!
[ جوان ] : میتونم ببینم ؟
[ راننده ] :بله بفرمایید !
[ جوان شناسنامه را میگرد و بسیار مودبانه ] : اسمتون !؟!!!
[ راننده ] : کـ... ......... روح اله کـ...
[ جوان ] : متولد ۵۷ هم که هستی ! ببخشید وقتتون را گرفتم !!!
[ راننده ] : خواهش میکنم این چه حرفیه !!
[ جوان یه دوستانش اشاره میکند ] : مشکلی نیست ! میتونن برن ! یا علی .
[ راننده ] : علی یارتون !!!
[ ماشین حرکت کرده و دوربین در نمای کلی دور شدن ماشین را نشان میدهد و در دو گوشه کادر یه ماکسیما و یک ۲۰۶ در حال تفتیش صندوق عقب دیده میشود و تیتراژ پایانی در این نمای خیابان بروی تصویر ظاهر میشود ]