X
تبلیغات
رایتل

چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

سه‌شنبه 4 مرداد‌ماه سال 1384 ساعت 12:28 ق.ظ

« دزد » نامه

تلخ ترین چیز در اندوه امروزمان ، خاطره شادمانی دیروزمان است !


امروز جاتون خالی اولین حقوقم را گرفتم ... بماند که چقدر بود ... دیگه هفتصد هشتصد هزارتومن که پولی نیست (خالی بندی هم مزه میده ها ) ... همکارای شرکت هم همگی ازم شیرینی میخواستند ... منم می گفتم اخه دوزار حقوق شیرینی داره ؟!!! خلاصه منم همشون را پیچوندم ... تمام حقوقم را تراول چک گرفتم و گذاشتم در کیف پولم  ... کیف پولم را هم طبق عادت همیشگی در ساک ظرف نهارم قرار دادم ...
...
...
تو شلوغی منطقه بازار دو تا جناب اقای دزد موتورسوار نامحترم هم ساک مارا ...
چنان با تبحر خاصی این کار را انجام دادند که من واقعا تا چند دقیقه مبهوت این حرکت هنرمندانه اونها بودم ... ماتم برده بود ... هیچ عکس العملی نداشتم ... نمیدوستم داد بزنم! دنبالشون بدوم! ... خلاصه به همین راحتی ... همه اینها یه طرف نگاه دلسوزانه مردم از طرف دیگه ... تو این هاگیر واگیر(!!!!!) هرکی یه چیزی میگفت : اقا تو کیفت چی بود ؟ دزدها را چندبار دیگه هم اینجا دیده بودیم !!!! خدا ازشون نگذره !!!!! یکی زنگ بزنه ۱۱۰ !!! اقا اگه حالت خوب نیست زنگ بزنیم ۱۲۳ !!!! ...
منم همچنان گیج و منگ ... کی بود ؟ چی بود؟ من کجام ؟ اینجا کجاست ؟ ...
اصلا باورم نمیشد که دزدهای ما اینقدر حرفه ای شده باشند ! با این سرعت و دقت ...
یه دفعه یادم افتاد که کیف پولم و مدارکم هم ...
...
...
اینجا بود که ... دیگه باید به ۱۲۵ زنگ میزدند ...
اِ...اِ...اِ...اِ...اِ...
بهمین راحتی حقوق یکماه ...
...
سمت خونه راه افتادم ... داشتم فکر میکردم که این اتفاق تاوان کدوم کارم بوده ... تمام کارهای خوب و بدم تو این مدت یادم اومد ... واسه خودم حساب کتاب میکردم ... بعضی کارهای خوب و بدم را با هم خنثی میکردم ... واسه خودم اخرتی راه انداخته بودم !!!!... هرچی فکر کردم نتونستم کاری را پیدا کنم که تاوانش برای من این اتفاق باشه (خدایی اونقدارم بچه بدی نیستم ) ...
...
سر کوچه مون که رسیدم ٬ گوشی ام زنگ خورد ... یکی از همکارای شرکت بود ... شروع کرد به شوخی کردن و مسخره بازی ٬ بهش گفتم حالم خوش نیست و اصلا حوصله شوخی ندارم ... همکارم بهم گفت : چقدر بی جنبه ای تو !! جنبه شوخی نداری بگو تا دیگه شوخی نکنیم ... فقط خواستم بگم کیف پولت دست ماست ! با بچه ها دست به یکی کردیم و کیف پولت را برداشتیم تا شیرینی اولین حقوقت را بهمون ندی از کیف پولت خبری نیست !!!!...... طفلک اقایون دزد موتور سوار نامحترم ...